torsdag, mars 19, 2009

Prismas stora bok om fiske

Denna utläggning säger ganska lite med väldigt många ord:

"Det är nämligen mycket som tyder på att abborrens huggvilja påverkas av lufttrycket. Normalt är stabilt lågtryck eller högtryck bra för fisket, medan kraftigt fallande eller stigande lufttryck kan få abborren att i det närmaste helt sluta jaga. Men det finns även sportfiskae som har en rakt motsatt uppfattning om lufttryckets inverkan på fisket"